- Den koně, 12. Ploden 862 -
       Rozžhavené železo znovu zasyčelo a z kádě se prudce vymrštil oblak páry. Zpocený obličej se skláněl nad výsledkem své práce a v přimhouřených očích se pomalu probouzela světélka radosti. Pak několik prudkých ran kladivem a železo se zakroutilo do ladné spirály. A pak ještě jedna rána a... železo prasklo. V Mernově obličeji to zacukalo. Pak však prasklý kus odložil klidně vedle kovadliny. Jako jeden ze sedmnácti bohů se zlobit nedokázal... 
Jak vytvořit modely
pro Dračí doupě
Zde je popsán i vyobrazen postup jak vytvořit a nabarvit modely postav či nestvůr pro rozšířený soubojový systém Dračího doupěte
Materiály vychází v základu z modulu Asterion pro dračí doupě autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského, Martina Bláhy a dalších. Přímé události, konkrétní lokace nezahrnuté do zveřejněných map autorů a část postav jsou vlastním výtvorem.
- Kontakt: webmaster@usvitdobrodruhu.cz -
Další informace o obecném světě Asterionu na: www.asterionrpg.cz
Aktualizováno: 10. ledna 2015
- Johan Jan Veverka 2007 -